Odešel špičkový fotograf, čestný předseda Spolku českých novinářů

Ve věku nedožitých 90 let zemřel 4. června vynikající český fotograf a fotoreportér Karel Mevald, čestný předseda Spolku českých novinářů, z. s.

Vyučil se v rodinném fotoateliéru svého tatínka v Jičíně. V roce 1951 nastoupil do České tiskové kanceláře jako fotolaborant. O tři roky později se stal redaktorem-fotoreportérem. Postupně se díky své profesionalitě vypracoval na fotografa oficiálních politických setkání a slavnostních přijetí prezidentů Antonína Zápotockého, Antonína Novotného, Ludvíka Svobody a Gustáva Husáka. Za svoji kariéru vytvořil portréty řady světových osobností politiky, kultury, vědy a sportu. Fotografoval například v březnu 1978 start kosmické lodi Sojuz 28 a první okamžiky po návratu kosmonautů Vladimíra Remka a Alexeje Gubareva na Zemi.

Od roku 1980 řídil oddělení barevné fotoreportáže ČTK. V letech 1984-1989 stál v čele Klubu fotoreportérů Českého svazu novinářů. Karel Mevald byl »dvorním« fotografem deníku Haló noviny, a to nejméně dvě desetiletí.

V 90. letech spoluzakládal Spolek českých novinářů a dlouhá léta mu předsedal. Poté, co se nemoci ozvaly, jej členové a členky zvolili čestným předsedou.

Karel Mevald získal za svou tvorbu řadu čestných ocenění. Například v roce 1964 čestné uznání v soutěži World Press Photo v Haagu, v roce 1972 stříbrnou medaili Interpressfoto v Sofii, stříbrnou medaili Československé akademie věd (1978), první cenu v soutěži Sportovní fotografie roku (1983) či Cenu Českého literárního fondu (1988). Sám byl aktivní v porotách řady fotografických soutěží. Měl mnoho autorských výstav, byl i publicisticky činný.

V Karlu Mevaldovi ztrácí česká fotoreportérská a novinářská obec významného představitele. Spolek českých novinářů vyjadřuje soustrast pozůstalé rodině Karla Mevalda.

Čest jeho památce!

Výbor Spolku českých novinářů