Spolek českých novinářů oceňoval

Cena Spolku českých novinářů jako projev uznání mimořádných zásluh o tvůrčí rozvoj české žurnalistiky byla 16. března 2017 udělena Josefu Skálovi a in memoriam Miloslavu Ransdorfovi. Cenu převzala manželka paní Vlasta Ransdorfová.