Uděleny ceny Spolku českých novinářů

Spolek českých novinářů, z. s., 21. března 2018 ocenil vynikající výkony v žurnalistické tvorbě za rok 2017. Oceněny byly Andrea Cerqueirová za mnohaletou činnost levicové novinářky se širokým spektrem témat, dále novinářka Saša Uhlová za seriál reportáží z pracovišť s vykořisťovanou prací Hrdinové kapitalistické práce a filmařka a novinářka Apolena Rychlíková za dokumentární film Hranice práce, na němž pracovala společně s Uhlovou.