Předání cen Spolku českých novinářů

Dlouholetou redaktorku a editorku časopisů Lípa a Slovanská vzájemnost, Nakladatelství Orego i deníku Haló noviny Libuši Koukalovou ocenil in memoriam Cenou SČN (na snímku vlevo dcera, paní Libuše Šmídová) a Cenou Jana Švermy pro mladého publicistu Dagmar Švendovou. Spolek ocenil její organizátorskou a publikační činnost, které se věnuje v rámci Evropské levice a v místě svého bydliště v Břeclavi, kde působí jako zastupitelka. Ocenění předali předseda a místopředseda SČN Pavel Novák (vlevo) a František Černohorský.