Novinářská cena Jana Švermy udělena

Novinářskou cenu Jana Švermy obdržel v sobotu 23. září 2017 na pražském Výstavišti za výrazné a působivé zpravodajství Milan Krajča. Předseda Spolku českých novinářů, který cenu každoročně uděluje, Pavel Novák ve svém projevu mimo jiné vyzdvihl práci oceněného v Českém mírovém hnutí a Světové radě míru. Spolek českých novinářů, fungující od roku 1993, je demokratickým zájmovým sdružením novinářů a publicistů. Jeho posláním je přispívat k rozvoji české demokratické žurnalistiky na základě humanismu.