Evropská federace novinářů k otevřenému dopisu Spolku českých novinářů

Spolek českých novinářů, z. s., ve čtvrtek 24. března 2022 schválil a následně rozeslal vládě ČR a různým sdělovacím prostředkům otevřený dopis, ve kterém se připojuje ke stanovisku Evropské novinářské federace (European Federation of Journalists, EFJ) z 1. března 2022 ve věci odsouzení cenzury.

Generální tajemník Evropské novinářské federace Ricardo Gutiérrez vyjádřil překvapení, že Evropská komise úředně zakázala vysílání ruských sdělovacích prostředků na území EU a cenzura v širším smyslu nastala v evropských zemích, včetně České republiky. Dopis v plném znění otiskly Haló noviny v sobotu 26. března.

Spolek českých novinářů (SČN) jej dále, v anglické verzi, zaslal Evropské novinářské federaci EFJ a vybraným sdělovacím prostředkům v zahraničí. Generální tajemník EFJ obratem poděkoval s následujícím vyjádřením: »Mnohokrát děkujeme za vaše prohlášení. Pro novinářské organizace je zásadní hájit svobodu slova i mediální svobodu v tak vyhroceném kontextu! Posílám vám svůj projev na nedávném evropském semináři k této otázce. S laskavým pozdravem, Ricardo.«

SČN si velice váží této reakce a Gutiérrezův proslov poskytuje redakci Haló novin v plném znění.

1. Cenzura

Nejprve hovoříme o cenzuře. Oficiálně Evropská rada uvalila na RT a Sputnik ekonomickou sankci, ale v praxi je to omezení svobody projevu, o němž svévolně rozhodují vlády.

To je první důvod obav Evropské federace novinářů: normálně v demokracii není na vládách, aby rozhodly o zákazu médií. To je výlučná pravomoc nezávislých regulátorů. V tomto případě národní orgány nepoužily rámec mediálního zákona se všemi demokratickými zárukami, které z toho vyplývají, ale rámec ekonomických sankcí přímo uvalených vládami.

RT a Sputnik neměly, podle AVMSD (Audiovisual and medial services Directive, Směrnice [EU] o audiovizuálních a mediálních službách; pozn. překl.), prospěch z režimu regulace médií platného v Evropě: nebyl to nezávislý orgán, jenž přijal rozhodnutí o jejich zákazu; neproběhlo žádné vyšetřování porušení, které by mohlo ospravedlnit sankci; RT a Sputnik nebyly schopny prosadit svá práva na obhajobu atd.

Podle našeho názoru Evropská rada obešla ochranná pravidla, která se vztahují na média, včetně propagandistických nebo podjatých médií.

Bylo by bývalo možné použít normální rámec zákazu vydaného nezávislým regulačním orgánem, po prošetření a právu na obhajobu, jak se to stalo v Bulharsku, Německu, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Velké Británii. Bylo možné respektovat evropské zásady regulace médií. Evropské vlády preferovaly cestu svévolné státní cenzury. To je vítězství pana Putina. Je to porážka demokracie.

2. Neúčinná

Za druhé, svévolná cenzura ze strany států EU je naprosto neúčinná. Dnes ráno jsem se zeptal Google Search, jak sledovat RT. Kliknul jsem na první odkaz, který mě zavedl na kanadskou videoplatformu Rumble. Kliknul jsem na RT Live a okamžitě jsem se dostal na streamovací kanál RT z jednoduchého počítače.

Kromě streamování nabídl Rumble spoustu dalších archivovaných RT videí. Desítky videí vydaných po oficiálním zákazu 2. března.

Tvůrci evropské politiky klamou občany, aby si mysleli, že problém propagandy a dezinformací byl vyřešen cenzurou dvou sdělovacích prostředků. To není pravda. Protože cenzura prostě není způsob, jak bojovat proti dezinformacím.

Švýcarská Spolková rada v pátek rozhodla o zavedení 4. balíčku sankcí EU, s výjimkou jednoho: zákazu ruských propagandistických médií.

Švýcarské úřady uvedly: »Přestože jsou tyto kanály nástroji cílené propagandy a dezinformací Ruské federace, Švýcarská federální rada se domnívá, že čelit nepravdivým a škodlivým prohlášením fakty je účinnější, než je zakázat.«

Plně se Švýcarskou federální radou souhlasím.

3. Kontraproduktivní

Za třetí. Rozhodnutí států EU je kontraproduktivní. RT a Sputnik měly v Evropě okrajové publikum, zejména ve srovnání s RT v arabštině a RT v Jižní Americe. Těch pár občanů, kteří sledovali RT a Sputnik, je nyní ještě více přesvědčeno, že tyto kanály mluvily pravdu, protože jsou cenzurovány. Evropské rozhodnutí posiluje konspirační reflex diváků těchto kanálů.

Kontraproduktivní účinek cenzury bude ještě hroznější, pokud právní žaloba, kterou RT France podala před velkým senátem, vyústí v odsouzení cenzury justicí.

Dalším kontraproduktivním efektem je zničující příklad, který Evropská unie dává autokratům po celém světě. Ruští propagandisté tvrdí, že uzavřením nezávislých médií v Rusku dělají totéž co EU. V Mali junta tvrdí, že dělá totéž co EU, když zakazuje francouzské kanály RFI a France 24. A včera v Afghánistánu Tálibán prohlásil, že dělá to, co EU, když zakazuje VOA a BBC. Tyto režimy by samozřejmě tato média zakázaly tak jako tak, ale EU jim nabízí argumenty, které jim to usnadňují.

4. Podjatý zdroj je stále zdrojem

Za čtvrté. RT a Sputnik byly cenným zdrojem pro novináře a analytiky, kteří se snažili odhalit rétoriku Kremlu. Toto rozhodnutí států EU připravilo novináře o zásadní zdroj. Zaujatý zdroj zůstává zdrojem. Je politováníhodné, že již není k dispozici.

5. Další kroky v cenzuře?

Existuje důsledek, který je ještě horší: v pátek mne informoval generální tajemník Nizozemské asociace novinářů (NVJ) Thomas Bruning, že ho nizozemský regulační orgán upozornil, že používání videozáznamů z RT nizozemskými novináři v Nizozemsku je zakázáno také. Jinými slovy, nizozemská média a novináři již nesmějí používat záběry z RT nebo Sputniku pro svou redakční tvorbu. Regulátor upřesnil, že by to bylo nezákonné a podléhalo by to trestnímu stíhání. Existuje tedy nepřímá cenzura, jež působí na novináře v rámci Evropské unie.

NVJ zvažuje, společně s dalšími organizacemi pro svobodu projevu v Nizozemsku, právní kroky proti této cenzuře.

Tento víkend jsem také zaznamenal silné obavy novinářských organizací na Balkáně, velmi znepokojených postojem, který zaujal BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací) 11. března. V návaznosti na sankce EU vyzval BEREC regulační orgány, aby požádaly poskytovatele internetových služeb (Internet Service Providers), aby bez soudního příkazu vypnuli všechny webové stránky týkající se RT a Sputniku, včetně subdomén. Tato situace, kdy poskytovatelé internetových služeb vypínají webové stránky bez předchozího soudního příkazu, je nebezpečným precedentem, který velmi znepokojuje nezávislá média a novináře na Balkáně. A to nejen na Balkáně.